[ Б ] [ int ] [ sp ] [ jp ] [ d ] [ vg ] [ Feed ] [ Mod ]

/int/ - /Int/eresting

Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1490725611229.jpeg (31.96 KB, 400x348, 1437786047949.jpeg) Google iqdb

 No.101[Reply]

Saluton!

Ĉu vi parolas Esperanton?

 No.102

File: 1490725686866.png (65.36 KB, 436x351, KONTRAŬ SEKSO.png) Google iqdb

Saluton, mi estas komencanto.. Kiel vi fartas?

 No.112

>>102
Bone, dankon, kaj vi?

Mi ne komprenas vian bildon, laŭ la Reta Vortaro, sekso signifas
> biologia ecaro diferenciganta virseksulon disde inoDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] Next | Catalog
[ Б ] [ int ] [ sp ] [ jp ] [ d ] [ vg ] [ Feed ] [ Mod ]